Zarząd

Zarząd


Grzegorz Pilch - Prezes Zarządu
Pan Grzegorz Pilch jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1995 roku uzyskał Licencję Maklera Papierów Wartościowych, a w 1997 roku – Licencję Maklera Giełdowego. Od 1993 do 1999 roku Pan Grzegorz Pilch pracował w Domu Maklerskim Penetrator S.A., kolejno na stanowiskach asystenta maklera, maklera, zastępcy kierownika działu operacyjnego, kierownika działu operacyjnego i zastępcy dyrektora Biura Maklerskiego w Krakowie. W 1999 roku objął funkcję Dyrektora Operacyjnego i Członka Zarządu w Alma Market S.A., gdzie następnie, w latach 2001–2008, piastował stanowisko Dyrektora Zarządzającego i Wiceprezesa Zarządu. Od lipca do grudnia 2008 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki W.KRUK S.A.
15 lipca 2008 Pan Grzegorz Pilch objął funkcję Wiceprezesa Zarządu w Vistula Group S.A., natomiast 9 października 2009 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Vistula Group S.A.
Ponadto pan Grzegorz Pilch pełni funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Premium Cigars Sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej DCG S.A., Członka Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A.

Mateusz Żmijewski - Wiceprezes Zarządu
Pan Mateusz Żmijewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1998–1999 pracował jako doradca ubezpieczeniowy w Rentier s.c., zaś w 2000 roku był analitykiem w BTW Investment Services. W 2000 roku Pan Mateusz Żmijewski rozpoczął pracę w Vistula S.A. kolejno na stanowiskach Analityka Finansowego, Zastępcy Głównego Księgowego oraz Głównego Księgowego. W latach 2003–2006 był Członkiem Zarządu Vistula S.A., natomiast w okresie I–VII 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Reporter S.A. W lipcu 2008 roku Pan Mateusz Żmijewski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Vistula Group S.A.
Ponadto pan Mateusz Żmijewski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DCG S.A.

Radosław Jakociuk - Wiceprezes Zarządu
Pan Radosław Jakociuk jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej, kierunek zarządzanie i marketing. W roku 2006 ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. W latach 1996-1998 Pan Radosław Jakociuk pracował na stanowisku Asystenta w dziale dokumentacji powykonawczej w AT&T TELFA S.A., przekształconej w 1996 r. w LUCENT TECHNOLOGIES POLAND S.A. - firmie zajmującej się projektowaniem i wykonawstwem usług w branży telekomunikacyjnej. W latach 2000-2012 Pan Radosław Jakociuk pracował w firmie ETOS Spółka jawna, która w 2004 r została przekształcona w ETOS S.A. - firmie z branży odzieżowej reprezentującej marki odzieży street-casual pod znakami DIVERSE; CLTN; IRIDIUM. Od 01.03.2000 r. na stanowisku Specjalisty ds. Handlowych, następnie od 01.02.2006 r. na stanowisku Dyrektora Handlowego, od 01.01.2011 r. na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu.
W latach 2009-2012 Pan Radosław Jakociuk pełnił również funkcję Prezes Zarządu w spółce GO2TOP Sp. z o.o.
Ponadto pan Radosław Jakociuk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DCG S.A.