Władze

Zarząd

Grzegorz Pilch
Prezes Zarządu

Pan Grzegorz Pilch jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1995 roku uzyskał Licencję Maklera Papierów Wartościowych, a w 1997 roku – Licencję Maklera Giełdowego. Od 1993 do 1999 roku Pan Grzegorz Pilch pracował w Domu Maklerskim Penetrator S.A., kolejno na stanowiskach asystenta maklera, maklera, zastępcy kierownika działu operacyjnego, kierownika działu operacyjnego i zastępcy dyrektora Biura Maklerskiego w Krakowie. W 1999 roku objął funkcję Dyrektora Operacyjnego i Członka Zarządu w Alma Market S.A., gdzie następnie, w latach 2001–2008, piastował stanowisko Dyrektora Zarządzającego i Wiceprezesa Zarządu.

Od lipca do grudnia 2008 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki W.KRUK S.A. 15 lipca 2008 Pan Grzegorz Pilch objął funkcję Wiceprezesa Zarządu w Vistula Group S.A., natomiast 9 października 2009 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Vistula Group S.A.

Ponadto Pan Grzegorz Pilch pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej DCG S.A. podmiotu zależnego od Vistula Group S.A., Członka Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. podmiotu zależnego od Vistula Group S.A., Członka Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej InPost S.A.

Mateusz Żmijewski
Wiceprezes Zarządu

Pan Mateusz Żmijewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1998–1999 pracował jako doradca ubezpieczeniowy w Rentier s.c., zaś w 2000 roku był analitykiem w BTW Investment Services. W 2000 roku Pan Mateusz Żmijewski rozpoczął pracę w Vistula S.A. kolejno na stanowiskach Analityka Finansowego, Zastępcy Głównego Księgowego oraz Głównego Księgowego. W latach 2003–2006 był Członkiem Zarządu Vistula S.A., natomiast w okresie I–VII 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Reporter S.A. W lipcu 2008 roku Pan Mateusz Żmijewski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Vistula Group S.A.

Ponadto Pan Mateusz Żmijewski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DCG S.A. podmiotu zależnego od Vistula Group S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. podmiotu zależnego od Vistula Group S.A.

Erwin Bakalarz
Członek Zarządu

Pan Erwin Bakalarz jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pan Erwin Bakalarz studiował także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1997 roku Pan Erwin Bakalarz rozpoczął pracę w Spółce kolejno na stanowiskach: pracownika działu logistyki, asystenta prezesa zarządu, asystenta zarządu i kierownika biura organizacyjnego, dyrektora biura zarządu. Od 2006 roku Pan Erwin Bakalarz pełni w Spółce funkcję prokurenta. W przeszłości Pan Erwin Bakalarz był m. in. członkiem rad nadzorczych spółek Staszów Best Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie oraz Trend Fashion Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach. Ponadto Pan Erwin Bakalarz pełnił m. in. funkcję w zarządzie W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie. Obecnie Pan Erwin Bakalarz pełni funkcję prezesa zarządu VG Property Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiotu zależnego od Spółki.

Rada nadzorcza

Jerzy Mazgaj
Przewodniczący Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Studiował germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2 lipca 2008 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. Od 26 listopada 2008 roku pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DCG S.A. z siedzibą w Warszawie będącej podmiotem zależnym od Vistula Group S.A. Od kwietnia 2015 roku pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie będącej podmiotem zależnym od Vistula Group S.A. Od maja 1999 roku do listopada 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Alma Market S.A., będąc jednocześnie jej głównym akcjonariuszem. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. Pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Alma Development Sp. z o.o., Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. Pan Jerzy Mazgaj jest także głównym udziałowcem spółki Premium Cigars Sp. z o.o. będącej przedstawicielem wszystkich marek cygar kubańskich w Polsce. Jest członkiem: Rotary Club, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Krakowa oraz Polskiego Klubu Koneserów.

Michał Mierzejewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Pan Michał Mierzejewski posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także stypendystą Instytutu Wiedeńskiego (Stypendium: Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – strategie dla rynków wschodzących). W 2001 roku złożył egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych dla Spółek Skarbu Państwa. W latach 1999 – 2000 Pan Michał Mierzejewski pracował jako prawnik w Departamencie Prawnym Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. W latach 2000-2004 był zatrudniony w Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Obsługi Inwestorów. Od września 2004 roku pracuje w spółce Philip Morris Polska S.A. gdzie obecnie pełni funkcję Członka Zarządu/Dyrektora Działu Korporacyjnego. W latach 2001-2002 Pan Michał Mierzejewski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Gospodarstwa Komunalnego w Radomsku Sp. z o.o.; w latach 2002 – 2004 był członkiem Rady Nadzorczej w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A., Grupa Holdingowa; W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Finat–Transfer Finansowy Sp. z o.o. Od 2007 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Zarządu Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. w Warszawie. Od 2011 r. Pan Michał Mierzejewski jest Wiceprezydentem Pracodawców RP ( Konferencja Pracodawców). Od 2009 r. Pan Michał Mierzejewski jest Członkiem Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Pan Michał Mierzejewski złożył Spółce oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności zawarte w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, w szczególności zapisane w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto Pan Michał Mierzejewski złożył Spółce oświadczenie, iż nie ma żadnych rzeczywistych i istotnych powiązań z którymkolwiek akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Katarzyna Basiak-Gała
Członek Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Pani Katarzyna Basiak-Gała jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Ukończyła Podyplomowe Studia Dziennikarskie i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest absolwentką London School of Public Relations. Pracę w Narodowym Banku Polskim rozpoczęła w 2009 roku jako Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji, następnie doradca, obecnie pracuje na stanowisku zastępcy Dyrektora Oddziału NBP. Pani Katarzyna Basiak-Gała złożyła również egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:
2009 – obecnie Zastępca Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP
2007 – 2008 Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej w Polkomtel SA
2006 – 2007 Doradca w Ministerstwie Skarbu Państwa
2001 – 2003 Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie.

Pani Katarzyna Basiak-Gała złożyła Spółce oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności zawarte w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”, w szczególności zapisane w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto Pani Katarzyna Basiak-Gała złożyła Spółce oświadczenie, iż nie ma żadnych rzeczywistych i istotnych powiązań z którymkolwiek akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Artur Małek
Członek Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Pan Artur Małek w 2000 roku ukończył Wydział Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (magister). W 2001 roku ukończył Studia Podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Rachunkowość i Finanse. Pan Artur Małek jest absolwentem studiów Executive MBA – Oxford Brookes University/ Polish Open University w Warszawie (2009 – 2011) oraz absolwentem studiów ICAN Institute – The Strategic Leadership Academy w Warszawie (2012 – 2013). Ponadto uczestniczył w szeregu kursów i szkoleń z obszaru zarządzania i finansów.

Przebieg kariery zawodowej:
2014 – obecnie Calypso Fitness SA - Dyrektor ds. Finansowych
2010 – 2014 Benefit Systems SA - Dyrektor ds. Finansowych
2008 – 2010 Noblestar Polska sp.z o.o. - Dyrektor ds. Finansowych
2004 – 2010 Wola Info SA - Dyrektor ds. Controllingu (obecnie Devoteam SA)
2000 – 2004 Novitus SA - Kontroler Finansowy (obecnie Comp SA)
1997 – 2000 Optimus-ic SA - Kierownik dz. Planowania (obecnie Comp SA)

Aktualne członkostwo w organach zarządzających lub nadzorujących:
2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Medicalgorithmics SA
2014 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Elektrobudowa SA (członek Komitetu Audytu)
2014 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej – EFC Fitness SA
2011 – obecnie Członek Zarządu – Fitness MCG sp. z o.o.

Byłe członkostwo w organach zarządzających lub nadzorujących:
2013 – 2014 Członek Rady Nadzorczej – Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o.
2012 – 2014 Członek Rady Nadzorczej – Fabryka Formy SA
2012 – 2014 Członek Rady Nadzorczej – FitSport Polska SA
2011 – 2012 Członek Rady Nadzorczej – MEW SA
2011 – 2014 Prezes Zarządu – Benefit IP sp.z o.o. spółka komandytowa
2011 – 2014 Prezes Zarządu – MBG Investment sp.z o.o.
2011 – 2014 W-ce Prezes Zarządu – Benefit Partners sp.z o.o.
2010 – 2014 Członek Rady Nadzorczej – Vanity Style sp. z o.o.
2009 – 2010 Członek Zarządu – Noblestar Polska sp. z o.o.

Pan Artur Małek złożył Spółce oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności zawarte w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”, w szczególności zapisane w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto Pan Artur Małek złożył Spółce oświadczenie, iż nie ma żadnych rzeczywistych i istotnych powiązań z którymkolwiek akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łukasz Magiera
Członek Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Pan Łukasz Magiera, lat 35, od stycznia 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Finansowego w Alma Market S.A. Wcześniej od 2004 roku zatrudniony w Alma Market S.A. kolejno na stanowiskach specjalisty ds. analiz finansowych, kierownika Biura Controllingu oraz Zastępcy Dyrektora Finansowego. Od roku 2011 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A., wcześniej w latach 2007-2013 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Premium Cigars Sp. z o.o., a także w latach 2008-2010 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Krakchemia SA. W latach 2006-2011 współpracował jako niezależny konsultant z PMR Consulting Ltd w zakresie projektów dotyczących analiz finansowych. Ukończył kierunek Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) z tytułem magistra, a także Stockholm University - School of Business z tytułem Master Degree in Banking and Finance. Zdobywca I miejsca w światowym finale symulacji biznesowej Global Management Challenge – Lizbona 2005. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Inżynierii Finansowej i Zarządzania Ryzykiem na wydziale Matematyki Finansowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Ryszard Petru
Członek Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Pan Ryszard Petru - Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Solaris Bus & Coach oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej EUCO SA. Jest również Prezesem Fundacji For Europe. W latach 2011-2014 był partnerem PwC w Polsce odpowiedzialnym za sektor małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działu Doradztwa Biznesowego. Wcześniej pracował jako dyrektor zarządzający kierujący pionem analiz, strategii i relacji inwestorskich w PKO BP, a także pełnił funkcję dyrektora BRE Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego. Jednocześnie był głównym ekonomistą banku odpowiedzialnym za badania makroekonomiczne dla potrzeb całego banku. W latach 2004-2008 zajmował stanowisko Głównego Ekonomisty Banku BPH, w którym był odpowiedzialny za prowadzenie badań i analiz makroekonomicznych polskiej gospodarki. W latach 2001-2004 pracował jako ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym, gdzie zajmował się zagadnieniami makroekonomicznymi, w szczególności zaś reformą finansów publicznych, polityką regionalną i klimatem inwestycyjnym. Doradzał w zagadnieniach związanych z reformami emerytalnymi i finansami publicznymi w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. W latach 1997-2000 był doradcą Leszka Balcerowicza wiceprezesa rady Ministrów i ministra finansów. Zajmował się reformą emerytalną i tworzeniem nowego systemu emerytalnego. Pracował również nad reformą finansów publicznych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Autor książki „Koniec Wolnego Rynku? Geneza Kryzysu” NCK, 2014.

Pan Ryszard Petru złożył Spółce oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności zawarte w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, w szczególności zapisane w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto Pan Ryszard Petru złożył Spółce oświadczenie, iż nie ma żadnych rzeczywistych i istotnych powiązań z którymkolwiek akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.