Kontakt

VISTULA GROUP S.A.
ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków
tel. +48 12 656 18 32, faks + 48 12 656 50 98,
e-mail: sekretariat@vistulagroup.pl

NIP: 675-000-03-61, NIP UE: PL 6750000361, REGON: 351001329
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000047082
Kapitał zakładowy w wysokości 38.469.932,80 zł, w pełni opłacony

 

Relacje Inwestorskie

Erwin Bakalarz

E-mail: erwin.bakalarz@vistulagroup.pl
E-mail: relacjeinwestorskie@vistulagroup.pl

Vistula Group S.A.
ul. Pilotów 10
31-462 Kraków

www.vistulagroup.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Vistula Group S.A.

Grzegorz Zastawny
E-mail: inspektorODO@vistulagroup.pl

Marketing i PR Vistula

Karolina Łęcka
PR Specialist
E-mail: karolina.lecka@vistulagroup.pl

Marta Oblizajek
PR Manager
E-mail: marta.oblizajek@vistulagroup.pl

Showroom
ul. Nowy Świat 2
00-497 Warszawa

www.vistula.pl

Marketing i PR W.KRUK

Joanna Andrzejewska
PR Manager
E-mail: joanna.andrzejewska@wkruk.pl

Showroom, salon W.KRUK, I piętro
Pl. Trzech Krzyży 8
00-507 Warszawa

www.wkruk.pl

Marketing i PR DENI CLER

Mateusz Nowogrodzki
Marketing Manager
E-mail: m.nowogrodzki@denicler.eu

DCG S.A.
ul. Bystrzycka 81 A
04- 907 Warszawa

www.denicler.eu