Władze

Zarząd

Grzegorz Pilch
Prezes Zarządu

Pan Grzegorz Pilch jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1995 roku uzyskał Licencję Maklera Papierów Wartościowych, a w 1997 roku – Licencję Maklera Giełdowego. Od 1993 do 1999 roku Pan Grzegorz Pilch pracował w Domu Maklerskim Penetrator S.A., kolejno na stanowiskach asystenta maklera, maklera, zastępcy kierownika działu operacyjnego, kierownika działu operacyjnego i zastępcy dyrektora Biura Maklerskiego w Krakowie. W 1999 roku objął funkcję Dyrektora Operacyjnego i Członka Zarządu w Alma Market S.A., gdzie następnie, w latach 2001–2008, piastował stanowisko Dyrektora Zarządzającego i Wiceprezesa Zarządu.

Od lipca do grudnia 2008 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki W.KRUK S.A. 15 lipca 2008 Pan Grzegorz Pilch objął funkcję Wiceprezesa Zarządu w Vistula Group S.A., natomiast 9 października 2009 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Vistula Group S.A.

Ponadto Pan Grzegorz Pilch pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Install Kraków S.A., Członka Rady Nadzorczej DCG S.A. podmiotu zależnego od Vistula Group S.A. i Członka Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. podmiotu zależnego od Vistula Group S.A.

Mateusz Żmijewski
Wiceprezes Zarządu

Pan Mateusz Żmijewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1998–1999 pracował jako doradca ubezpieczeniowy w Rentier s.c., zaś w 2000 roku był analitykiem w BTW Investment Services. W 2000 roku Pan Mateusz Żmijewski rozpoczął pracę w Vistula S.A. kolejno na stanowiskach Analityka Finansowego, Zastępcy Głównego Księgowego oraz Głównego Księgowego. W latach 2003–2006 był Członkiem Zarządu Vistula S.A., natomiast w okresie I–VII 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Reporter S.A. W lipcu 2008 roku Pan Mateusz Żmijewski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Vistula Group S.A.

Ponadto Pan Mateusz Żmijewski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DCG S.A. podmiotu zależnego od Vistula Group S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. podmiotu zależnego od Vistula Group S.A.

Erwin Bakalarz
Członek Zarządu

Pan Erwin Bakalarz jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pan Erwin Bakalarz studiował także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1997 roku Pan Erwin Bakalarz rozpoczął pracę w Spółce kolejno na stanowiskach: pracownika działu logistyki, asystenta prezesa zarządu, asystenta zarządu i kierownika biura organizacyjnego, dyrektora biura zarządu. Od 2006 roku Pan Erwin Bakalarz pełni w Spółce funkcję prokurenta. W przeszłości Pan Erwin Bakalarz był m. in. członkiem rad nadzorczych spółek Staszów Best Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie oraz Trend Fashion Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach. Ponadto Pan Erwin Bakalarz pełnił m. in. funkcję w zarządzie W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie. Obecnie Pan Erwin Bakalarz pełni funkcję prezesa zarządu VG Property Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiotu zależnego od Spółki.

Rada nadzorcza

Jerzy Mazgaj
Przewodniczący Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Pan Jerzy Mazgaj studiował germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2 lipca 2008 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. Od 26 listopada 2008 roku pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DCG S.A. z siedzibą w Warszawie będącej podmiotem zależnym od Vistula Group S.A. Od kwietnia 2015 roku pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie będącej podmiotem zależnym od Vistula Group S.A. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.  Pan Jerzy Mazgaj jest także głównym udziałowcem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółek Premium Cigars Sp. z o.o. i Cliffsidebrokers SA. Od maja 1999 roku do listopada 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Alma Market S.A., będąc jednocześnie jej głównym akcjonariuszem i pełniąc funkcje w organach spółek zależnych. Jest członkiem: Rotary Club, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Krakowa oraz Polskiego Klubu Koneserów.

Katarzyna Basiak-Gała
Członek Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Pani Katarzyna Basiak-Gała jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Ukończyła Podyplomowe Studia Dziennikarskie i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest absolwentką London School of Public Relations. Pracę w Narodowym Banku Polskim rozpoczęła w 2009 roku jako Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji, następnie doradca, obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie. Pani Katarzyna Basiak-Gała złożyła również egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:
2009 – obecnie Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie
2007 – 2008 Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej w Polkomtel SA
2006 – 2007 Doradca w Ministerstwie Skarbu Państwa
2001 – 2003 Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie.

Pani Katarzyna Basiak-Gała złożyła Spółce oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności zawarte w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”, w szczególności zapisane w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto Pani Katarzyna Basiak-Gała złożyła Spółce oświadczenie, iż nie ma żadnych rzeczywistych i istotnych powiązań z którymkolwiek akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Artur Małek
Członek Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Artur Małek w 2000 roku ukończył Wydział Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (magister). W 2001 roku ukończył Studia Podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Rachunkowość i Finanse. Pan Artur Małek jest absolwentem studiów Executive MBA – Oxford Brookes University/ Polish Open University w Warszawie (2009 – 2011) oraz absolwentem studiów ICAN Institute – The Strategic Leadership Academy w Warszawie (2012 – 2013). Ponadto uczestniczył w szeregu kursów i szkoleń z obszaru zarządzania i finansów.

Przebieg kariery zawodowej:
2014 – obecnie Calypso Fitness SA - Dyrektor ds. Finansowych
2010 – 2014 Benefit Systems SA - Dyrektor ds. Finansowych
2008 – 2010 Noblestar Polska sp.z o.o. - Dyrektor ds. Finansowych
2004 – 2010 Wola Info SA - Dyrektor ds. Controllingu (obecnie Devoteam SA)
2000 – 2004 Novitus SA - Kontroler Finansowy (obecnie Comp SA)
1997 – 2000 Optimus-ic SA - Kierownik dz. Planowania (obecnie Comp SA)

Aktualne członkostwo w organach zarządzających lub nadzorujących:
2017 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Amica SA
2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Medicalgorithmics SA
2014 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Elektrobudowa SA (członek Komitetu Audytu)
2014 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej – EFC Fitness SA
2011 – obecnie Członek Zarządu – Fitness MCG sp. z o.o.

Byłe członkostwo w organach zarządzających lub nadzorujących:
2013 – 2013    Prezes Zarządu – Benefit Multimedia sp. z o.o.
2012 – 2014    Członek Rady Nadzorczej – Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o.
2012 – 2014    Członek Rady Nadzorczej – Fabryka Formy SA
2012 – 2014    Członek Rady Nadzorczej – FitSport Polska SA
2012 – 2014    Prezes Zarządu – Benefit IP sp. z o.o.
2011 – 2012    Członek Rady Nadzorczej – MEW SA
2011 – 2014    Prezes Zarządu – MBG Investment sp. z o.o.
2011 – 2014    W-ce Prezes Zarządu – Benefit Partners sp. z o.o.
2011 – 2013    Prezes Zarządu – Benefit Intellectual Property sp. z o.o.
2010 – 2014    Członek Rady Nadzorczej – Vanity Style sp. z o.o.
2009 – 2010    Członek Zarządu – Noblestar Polska sp. z o.o.


Pan Artur Małek złożył Spółce oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności zawarte w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”, w szczególności zapisane w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto Pan Artur Małek złożył Spółce oświadczenie, iż nie ma żadnych rzeczywistych i istotnych powiązań z którymkolwiek akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Beata Pawłowska-Czerwińska
Członek Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Beata Pawłowska-Czerwińska ukończyła w 1990 roku Szkołę Główną Handlową w Warszawie, zdobywając tytuł Magistra Organizacji i Zarządzania. Posiada ponad 25 lat doświadczenia menedżerskiego w zarządzaniu zarówno przedsiębiorstwami międzynarodowymi, jak i polskimi firmami giełdowymi. Tworzyła strategie dla firm oraz kierowała procesami restrukturyzacji, fuzji i przejęć spółek. Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania zmianą w organizacjach, a także w obszarze sprzedaży i marketingu.

Osobiście i od podstaw stworzyła marki, które dziś należą do liderów w swoich branżach - produkty higieniczne Velvet, piwo Łomża i wodę Kropla Beskidu oraz repozycjonowała markę Hoop Cola.

Beata Pawłowska jest członkiem Rady Programowej CEO Round Table oraz Polskiego Klubu Biznesu, mentorem i coachem w Vital Voices oraz Fundacji Przedsiębiorczych Kobiet, a także członkiem klubów biznesowych – Polskiej Rady Biznesu, Executive Club, Loży Kobiet pod patronatem PwC, Znanych Ekspertek, Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej oraz Amerykańskiej Izby Handlowej.

Doświadczenie zawodowe:

2014-obecnie: Oriflame Polska, Prezes Zarządu;

2012-2014: Selena FM Grupa, Wiceprezes Zarządu;

2011-2012: Madej &Wróbel, Prezes Zarządu (Interim);

2009-2011: Royal Unibrew, General Manager, Prezes Zarządu;

2007-2009: Własna działalność gospodarcza, Właściciel;

2004-2007: Hoop, General Manager;

2003-2004: MTV Networks Polska, General Manager, Prezes Zarządu;

2002-2003: The Coca-Cola Company, Prezes Zarządu, Członek CEE Division Leadership Team;

1998-2002: International Paper Polska: 1998-2002 General Manager i Prezes Zarządu, 1998 Dyrektor Sprzedaży i Marketingu;

1991-1997: Procter & Gamble:  1997-1998 Head of Pharmacy Division, 1996-1997 Head of National Accounts Department, 1995-1996 District Manager (Region Centralnej Polski), 1993-1995 Unit Manager, Unit Van-Selling Manager, 1991-1993 District Field Representative, Project Leader, Sales Representative.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Beata Pawłowska-Czerwińska spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do uchwały NR 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

Ryszard Petru
Członek Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Członek Komitetu Audytu

Pan Ryszard Petru  jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Kolegium Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, Stosunki międzynarodowe. Złożył także egzamin dla kandydatów na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 2011-2014 był partnerem PwC w Polsce odpowiedzialnym za sektor małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działu doradztwa biznesowego. Wcześniej pracował jako dyrektor zarządzający kierujący pionem analiz, strategii i relacji inwestorskich w PKO BP, a także pełnił funkcję dyrektora BRE Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego. Jednocześnie był głównym ekonomistą banku odpowiedzialnym za badania makroekonomiczne dla potrzeb całego banku. W latach 2004-2008 zajmował stanowisko Głównego Ekonomisty Banku BPH, w którym był odpowiedzialny za prowadzenie badań i analiz makroekonomicznych polskiej gospodarki. W latach 2001-2004 pracował jako ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym, gdzie zajmował się zagadnieniami makroekonomicznymi, w szczególności zaś reformą finansów publicznych, polityką regionalną i klimatem inwestycyjnym. Doradzał w zagadnieniach związanych z reformami emerytalnymi i finansami publicznymi w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. W latach 1997-2000 był doradcą Leszka Balcerowicza wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów. Zajmował się reformą emerytalną i tworzeniem nowego systemu emerytalnego. Pracował również nad reformą finansów publicznych. W latach 2011-2016 był Przewodniczącym Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W latach 2014-2015 Pan Ryszard Petru pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solaris Bus & Coach, a w latach 2014-2016 był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej EUCO SA. Pan Ryszard Petru był również Prezesem Fundacji For Europe. Od roku 2013 prowadzi własną działalność gospodarczą (Ryszard Petru Consulting). Pan Ryszard Petru jest autorem książki „Koniec Wolnego Rynku? Geneza Kryzysu” NCK, 2014.

Pan Ryszard Petru złożył Spółce oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności zawarte w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, w szczególności zapisane w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto Pan Ryszard Petru złożył Spółce oświadczenie, iż nie ma żadnych rzeczywistych i istotnych powiązań z którymkolwiek akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz
Członek Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Członek Komitetu Audytu


Wykształcenie:
Uniwersytet Gdański, Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego
Programy rozwojowe: London Business School (Wielka Brytania, Londyn), Institut Européen d’Administration des Affairs (Fontainbleau, Francja), CeDEP
Aktualnie: Podyplomowe Studia Międzywydziałowe przy Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie zawodowe:
• XII 2007 – IX 2016: Wiceprezes Zarządu - AVIVA TUO SA
• IV 2014 – IX 2016: Dyrektor ds. Analiz Danych i Predykcji Biznesowych Aviva Sp. z o.o.
• XI 2006 – XI 2007: Wiceprezes Zarządu (CFO/COO) - Commercial Union PTE BPH CU WBK SA
• III 2003 – XI 2006: Członek Zarządu (Dyrektor Finansowy Spółki/Kontroler Finansowy) - Commercial Union Sp. z o.o.
• II 2004 – XI 2006: Dyrektor ds. Zarządzania Nieruchomościami - CU TU Na Życie SA
• I 1999– II 2003: Dyrektor Działu Finansowego - CU TU Na Życie SA
• IX 1994 – I 1999: Konsultant, Doświadczony Konsultant, Senior Konsultant - Arthur Andersen Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Grażyna Sudzińska-Amroziewicz spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do uchwały NR 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.